Skip to Main Content

Informatievaardigheden Basis

Leer hoe en waar je informatie kunt vinden

Inleiding

De literatuur die je hebt gevonden, verwerk je in je verslag. Voor de lezer van het verslag moet duidelijk zijn welk gedeelte van jou is en welk gedeelte je baseert op het werk van een ander. Je maakt dat duidelijk door de bron te vermelden in jouw document. Doe je dan niet dan is er sprake van plagiaat en dat is strafbaar!

Wat is plagiaat?

Volgens de Van Dale is plagiaat: "het overnemen van stukken, gedachten, redeneringen van anderen en deze laten doorgaan voor eigen werk".

In het "Instellingsdeel onderwijs- en examenregeling 2022-2023" van Windesheim is de volgende bepaling opgenomen:

"De door de student aangeleverde producten en documenten bij een product- en/of  vaardigheidsopdracht kunnen worden gecontroleerd op een juiste wijze van bronvermelding, eventueel met behulp van een plagiaatchecker. Het kopiëren van andermans werk zonder bronvermelding is een vorm van fraude."

Je begrijpt dat het plegen van fraude niet onbestraft kan blijven. Voorkom het door op een juiste manier bronnen te vermelden!
 

Bronvermelding volgens APA

Je hebt de informatie geselecteerd en op betrouwbaarheid beoordeeld. Deze relevante en betrouwbare informatie gebruik je in je verslag, rapport of presentatie. Wanneer je informatie van anderen gebruikt, denk hierbij niet alleen tekst maar ook bijv. aan afbeeldingen, dan laat je dit weten door middel van een bronvermelding. 

Bronvermelding maakt duidelijk:

  • welke bronnen je hebt gebruikt 
  • of je deze bronnen correct hebt verwerkt 
  • of je gevarieerde bronnen hebt gebruikt
  • of er bronnen ontbreken.

Je kunt op twee manieren werk van anderen opnemen in je eigen document:

  • door te citeren: het letterlijk overnemen van een tekst

  • door te parafraseren: het in eigen woorden weergeven van een tekst.

Parafraseren heeft de voorkeur boven citeren. Met het in eigen woorden weergeven, laat je immers zien dat je de tekst begrijpt. Bovendien leest het prettiger wanneer de tekst niet wordt onderbroken door een andere schrijfstijl.

Bij zowel citeren als parafraseren is bronvermelding verplicht!

Een bronvermelding bestaat uit een verwijzing in de tekst ....

En een bronnenlijst ...

Zowel de verwijzing als de bronnenlijst worden volgens een bepaalde stijl gemaakt. Hogescholen en universiteiten werken vooral volgens de APA-richtlijnen. Windesheim hanteert de APA-regels zoals die zijn uitgewerkt in “De APA-richtlijnen uitgwerkt: een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs”. In het boekje worden niet alleen de richtlijnen uitgelegd, maar vind je veel voorbeelden van bronvermelding. Je kunt de richtlijnen gratis downloaden via auteursrechten.nl en kopen bij Studystore voor € 3,95.

In de libguide APA-richtlijnen 7e editie kun je meer informatie, voorbeelden en kennisclips vinden.

Van de meest voorkomende regels is een verwijswijzer gemaakt. Het is een praktisch overzicht wanneer je aan de slag gaat met APA.