Skip to Main Content

Informatievaardigheden Basis

Leer hoe en waar je informatie kunt vinden

Inleiding

Je hebt informatie gevonden over je onderwerp. Dat kan veel of weinig zijn, maar sowieso kun je de informatie niet klakkeloos toepassen. Want stel dat jij een artikel hebt gevonden dat geschreven is door een instelling die commerciële belangen heeft in het onderwerp, dan kan het zomaar zijn dat de informatie niet objectief is. Of stel dat de auteur van een publicatie op internet niet deskundig is, maar  alleen een mening verkondigd.

Een kritische houding is belangrijkCheck de informatie die je hebt gevonden!

Beoordelen boeken en tijdschriften

Wanneer je informatie hebt gevonden kun je een eerste check doen of deze informatie voldoet aan de door jou gestelde eisen op het gebied van relevantie, doel en kwaliteit.

Relevantie

Sluit de informatie aan bij de onderzoeksvraag?
Sluit het niveau van de informatie aan bij de onderzoeksvraag?

Doel

Is de informatie opgesteld om te overtuigen, te vermaken of te informeren?
Wordt er gedetailleerde informatie gegeven of juist een overzicht van het onderwerp?
Is het achtergrondinformatie of juist oppervlakkige informatie?

Kwaliteit

Hoe is de structuur van de tekst?
Wordt de tekst met argumenten ondersteund?

Wanneer  de informatie die is gevonden door de eerste check is gekomen, kan er verder worden ingezoomd op de kwaliteit van de informatie. De volgende vier criteria vormen hiervoor de leidraad.

Autoriteit

Wie is de auteur? Is het een deskundige? Is de auteur verbonden aan een organisatie?
Van welke organisatie komt de informatie? Betreft het een gerenommeerde organisatie? Kun je andere publicaties vinden van deze organisatie?
Wordt de auteur of organisatie gesponsord?
  

Actualiteit

Is de informatie recent genoeg? Geldt de informatie nog?
Heb je voor jouw onderzoek de meest actuele informatie nodig?

Objectiviteit

Voor welke doelgroep en met welke intentie is de informatie gemaakt?
Bevat de informatie vooral feiten of meningen en is de informatie onderbouwd?
Wordt het onderwerp van meerdere kanten belicht?
Komt de informatie overeen met andere bronnen?

Nauwkeurigheid

Bevat de informatie verwijzingen en een bronnenlijst?
Is de spelling en de opbouw correct?
Is er een redactie of hebben andere deskundigen de publicatie beoordeeld (peer-review)?

 

Beoordelen internetbronnen

Voor het beoordelen van internetbronnen kun je grotendeels dezelfde criteria gebruiken als bij boeken en tijdschriften. Omdat iedereen bronnen op internet kan plaatsen en niet altijd duidelijk is waar de informatie vandaan komt zijn internetbronnen soms moeilijker te beoordelen dan boeken en tijdschriften. Voor internetbronnen is er nog een aantal aanvullende criteria die je kunt toepassen voor het beoordelen van kwaliteit en betrouwbaarheid. Gebruik de Crap test.

Verantwoordelijke

  • hoe ziet de url eruit  Is het een commerciële, persoonlijke, overheids- of academische site?
  • maakt een webpagina deel uit van een website met een homepage?
  • kun je de auteur vinden en kun je aanvullende informatie over hem/haar achterhalen?

Actualiteit

  • wanneer is de site bijgewerkt?
  • heeft het webdocument een publicatiedatum?

Professionaliteit

  • staan er advertenties op de site? Hoe is de relatie t.o.v. het onderwerp? Met andere woorden: hoe objectief is de informatie?
  • hoe is het taalgebruik?
  • werken alle links?
  • heeft de website een duidelijke structuur?
  • werkt de navigatie?