Skip to Main Content

APA-richtlijnen 7e editie

Inleiding

Deze gids is voor:

 • de beginner - kennismaking met de APA-richtlijnen;
 • de gevorderde - overzicht van veranderingen tussen APA 6e en 7e editie.

 

De APA-stijl is een uitgebreide handleiding voor het schrijven van wetenschappelijke teksten. APA staat voor de American Psychological Association.

Een belangrijk onderdeel van APA zijn de richtlijnen voor literatuurverwijzing en bronvermelding. Deze worden wereldwijd door studenten, docenten en onderzoekers van hogescholen en universiteiten gebruikt. In 2020 is de 7e editie van The Publication Manual verschenen ( APA 7th).

Binnen Windesheim wordt bij het toepassen van APA  "De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs (3e herziene editie)" gebruikt.

De APA-stijl hanteert de zogenaamde auteur-datum methode voor het verwijzen van bronnen. Er zijn ook andere stijlen voor het opstellen van een wetenschappelijke tekst. Naast APA zijn dat bv. MLA, Chicago, Harvard en Vancouver.

Waarom verwijzen naar bronnen?

Als je een verslag schrijft, verzin je natuurlijk niet zomaar iets. Je verkent je onderwerp, laat je inspireren en onderbouwt je keuzes. Je bouwt verder op ideeën, theorieën en onderzoek van anderen. Het moet altijd duidelijk zijn wat je zelf hebt bedacht en waar je je op het werk van iemand anders baseert. Daarom verwijs je naar elke bron die je in je werk gebruikt. Naast teksten kunnen dit ook afbeeldingen, video's, audio, statistieken, diagrammen, etc. zijn.

Door je bronnen te vermelden:

 • toon je aan dat je op de hoogte bent van eerder en lopend onderzoek
 • dat je het onderwerp diepgaand hebt bestudeerd, en betrouwbare en gezaghebbende bronnen hebt geraadpleegd
 • ondersteun je je argumentatie door te verwijzen naar 'autoriteiten': gerespecteerde auteurs, wetenschappelijke werken
 • stel je anderen in staat de bronnen terug te vinden waarop jij je hebt gebaseerd
 • maak je duidelijk wat je eigen gedachten zijn en wat die van iemand anders (academische integriteit)
 • respecteer je het intellectueel eigendom van de maker.

Verwijs je niet naar een bron die je hebt gebruikt dan is er sprake van plagiaat. Plagiaat is een inbreuk op het auteursrecht en kan consequenties hebben voor bijv. studie en reputatie.

Nederlandse APA-richtlijnen vs. APA guidelines

Voor de Nederlandse richtlijnen, bedoeld voor het hoger onderwijs, zijn de oorspronkelijke normen als uitgangspunt genomen. Deze Amerikaanse APA-richtlijnen laten zich niet altijd goed toepassen in het Nederlandse taalgebied. Op enkele punten wordt van de oorspronkelijke richtlijnen afgeweken als deze botsen met de taalregels in het Nederlands. 

Hieronder het overzicht in het kort:

 

Nederlandse richtlijnen

APA 7

Druk, editie etc.

Worden niet afgekort, wel als cijfer weergegeven

2e editie, 3e druk

Worden wel afgekort:

2nd ed.

Raadpleegdatum

'Geraadpleegd op [dag maand jaar], van [URL]'.

De raadpleegdatum wordt altijd genoemd.
 

'Retrieved [Month day, year], from [link website]'

De raadpleegdatum wordt alleen genoemd als het waarschijnlijk is dat de inhoud van de webpagina gewijzigd zal worden.

Gewijzigd figuur of tabel

Noteer 'Aangepast overgenomen uit' in plaats van 'Overgenomen uit'.

Noteer ‘Adapted from’ in plaats van ‘From’.

Voor- en tussenvoegsels bij achternamen

 • bij verwijzingen in de tekst


   
 • in de bronnenlijst

Bij achternamen worden tussenvoegsels als 'van de', 'de', etc. in de verwijzing in de tekst met een hoofdletter genoemd. Een citaat uit een boek van Rob de Haas uit 2020 wordt in de tekst (De Haas, 2020, p. 76).

'De Haas' en 'Van der Poel' worden en in de bronnenlijst achtereenvolgens gealfabetiseerd bij de D en de V.

Komma voor &
(serial komma)

In de Amerikaanse richtlijn wordt in de bronnenlijst vanaf twee auteurs een komma geplaatst voor het &-teken, bijvoorbeeld: Jansen, E., & De Vries, P.

Hoewel het in het Nederlands niet gebruikelijk is om in een opsomming een komma te zetten voor ‘&’ of ‘en’ is ervoor gekozen deze Amerikaanse richtlijn over te nemen.

 

Belangrijkste verschillen APA 6 en 7

Wat zijn de verschillen tussen de 6e en 7e editie van de APA-richtlijnen? In deze clip zijn de 10 belangrijkste op een rij gezet.

Test jezelf!