Skip to Main Content

EndNote 20: Handleiding voor medewerkers

EndNote plug-in

Bij de installatie van EndNote wordt in Word de zgn. Cite While You Write plug-in geïnstalleerd die je als tab aantreft in de menubalk. Bij het schrijfproces kunnen direct vanuit Word verwijzingen in de tekst worden ingevoerd én wordt er een literatuurlijst ingebouwd.

 

 

Referenties opnemen in de tekst

Het vermelden van bronnen gaat volgens een zgn. output style. Binnen Windesheim wordt vooral APA toegepast, maar schrijf je een artikel voor een bepaald tijdschrift dan kan het zo zijn dat dit tijdschrift een specifieke stijl heeft. Selecteer in Word de gewenste stijl. In dit voorbeeld is APA 7th geselecteerd.

Door de gewenste referentie te selecteren en daarna Insert aan te klikken wordt de referentie aan het document toegevoegd.

Meerdere referenties kunnen in één bronvermelding worden geplaatst via:

Selecteer daar de referenties met de CTRL-toets. Ga via Tools naar CWYW en selecteer daar Insert Selected Citations

 

Tekst toevoegen aan een verwijzing

Het toevoegen van tekst aan bronvermeldingen, bijv. paginanummers bij citaten, kan via Edit & Manage Citations

 

Het is belangrijk dit soort wijzigingen niet direct in Word aan te brengen. Wijzigingen die direct in Word worden aangebracht, zijn namelijk bij een nieuwe opstart van het document weer verdwenen. Gebruik dus altijd Edit & Manage Citations

Paginanummers kunnen worden toegevoegd door bij Pages de paginanummers aan te geven.
 

Auteursnamen in de lopende tekst

Standaard worden de auteursnamen en datum tussen haakjes in de tekst opgenomen. Het is ook mogelijk de auteur in de lopende tekst op te nemen zoals:

Barnhart (2021) heeft aangetoond dat ....

 

Een aanpassing van een bronvermelding wordt gedaan via:

 

Door te kiezen voor Exclude Author komt alleen het jaartal tussen haakjes te staan. De auteur neem je op in de lopende tekst. Door op deze manier de wijziging aan te brengen, blijft de vermelding voor het opmaken van de bronnenlijst in orde.

 

 

 

 

 

 

Kenmerken In EndNote opgemaakte Worddocumenten

  • In Word-documenten waarin referenties zijn opgenomen vanuit EndNote worden veldcodes gebruikt bij de referenties in de tekst en in de referentielijst. Dit is te zien aan de grijze weergave in de tekst in Word.
  • Met meerdere personen kan aan hetzelfde document worden gewerkt. Het is niet noodzakelijk dat iedereen daarbij over dezelfde library beschikt. Ieder kan vanuit de eigen library referenties toevoegen. In Word worden de gegevens vanuit verschillende EndNote libraries vastgehouden. Het is bij samenwerken wèl noodzakelijk om over dezelfde versie van het EndNote-programma te beschikken.
  • Als een document wordt opgestuurd naar een uitgever is het aan te raden de veldcodes te verwijderen uit het Word-document. In de EndNote toolbar in Word is daar een optie voor aanwezig. Klik op  en kies daarna voor Convert to Plain Text. Er verschijnt een waarschuwing: het originele document met de veldcodes blijft behouden en na klikken op OK wordt er een nieuw Word-document aangemaakt zonder de veldcodes. Gebruik daarvoor een nieuwe naam en zorg dat het originele document met de veldcodes bewaard blijft (het document blijft open staan gedurende deze actie)!