Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tips voor het domein Gezondheid & Welzijn: Websites

Farmacotherapeutisch Kompas

Farmacotherapeutisch kompas

Biedt informatie over in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen. Alle geneesmiddelen zijn voorzien van duidelijke voorschrijf- en toepassingadviezen.

GGZ-richtlijnen

GGZ richtlijnen

Biedt toegang tot de multidisciplinaire evidence based richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met psychische stoornissen.

Kies beter

 

undefined     Kies beter                                                    

Overheidsinformatie over goede kwaliteit van zorg en zorginstellingen. En over aandoeningen en behandelingen.

Proefschriften Verpleegkunde

 

undefined          

           Proefschriften Verpleegkunde

 

Deze site maakt de wetenschappelijke kennis over verpleegkunde uit Nederland en Vlaanderen toegankelijk voor studenten,  docenten, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Volksgezondheidenzorg

 

           Volksgezondheidenzorg

Biedt onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over de volksgezondheid en zorg.

Canon Sociaal Werk

Canon sociaal werk Nederland

Het doel van de Canon Sociaal Werk is studenten, professionals en beleidsmakers inzicht te geven in de geschiedenis van het sociaal werk, waarbij sociaal werk breed wordt opgevat. Het motto is dat kennis nemen van het verleden een investering is in de kwaliteit van het professionele handelen in het heden.

 

Kennisplatform Integratie & Samenleving

Kennisplatform Integratie & Samenleving

Met publicaties rond integratie, migratie en diversiteit.

Nederlands Jeugdinstituut

           Nederlands Jeugdinstituut​

Kenniscentrum met actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld.

Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)

        Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) 

Het SCP volgt, verklaart en verkent het sociaal en cultureel welzijn van inwoners in Nederland. Het SCP verricht de monitoring van onder meer de leefsituatie en kwaliteit van leven in Nederland, evalueert in dat kader het overheidsbeleid en verricht verkenningen ten behoeve van toekomstig beleid.

 

Vilans

Vilans

 

Een overzicht van alle website van Vilans, de landelijke kennisorganisatie voor de langdurende zorg

Kennisplein Gehandicaptensector

Kennisplein gehandicaptenzorg

Met achtergrondartikelen, praktijkverhalen en het laatste nieuws uit de gehandicaptenzorg.

Movisie

 

undefined   Movisie

Movisie is het landelijk kennisinstituut voor het sociaal domein. Ze ontwikkelen oplossingen voor sociale vraagstukken, waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn.

NIVEL

 

undefined          NIVEL

Het Nivel onderzoekt de effectiviteit en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en de (relaties tussen) de verschillende partijen in de zorg: zorgaanbieders, zorggebruikers, zorgverzekeraars en de overheid. Het Nivel onderzoekt ook de Europese gezondheidszorg.

Sociale kaart Nederland

undefined

Sociale kaart Nederland

Zoek organisaties die ondersteuning bieden op het gebied van zorg en welzijn, wonen, jeugd en gezin of werk en inkomen.