Skip to Main Content

Tips voor het domein Bewegen & Educatie: Databanken

Inleiding

De beste manier om een zoektocht naar informatie te starten is via Windesearch, daarin vind je alle boeken en tijdschriften die in het Mediacentrum aanwezig zijn, plus een groot aantal databanken.

Een overzicht van alle databanken voor het Mediacentrum vind je hier

Wil je weten welke databanken specifiek voor het Domein Bewegen en Educatie zijn, kijk dan hieronder.

Beeld en geluid op school

 

In deze databank vind je relevante én gratis film- en audiomateriaal voor po, vo, mbo, hbo & wo. De media zijn geselecteerd voor onderwijsdoeleinden. Het materiaal is legaal, de afzender bekend, en blijft in principe online staan. De kwaliteit van de fragmenten is geschikt voor gebruik op digiborden.
Iedereen die werkt of leert in het onderwijs of de wetenschap kan een gratis account krijgen, waarmee je kunt inloggen en het materiaal kunt afspelen.
Wij zijn goed in het beheren van onze collectie en kennen die als onze broekzak. Wij zoeken voor jou geschikt materiaal en vragen aan de rechthebbende of het gepubliceerd mag worden.

 

Taylor and Francis

 

 

I

 

Internationale wetenschappelijke literatuur op alle wetenschapsgebieden

Keuzegids Hoger Onderwijs

 

Afbeeldingsresultaat voor hbo gids 2022 logo         

 

De keuzegids Hoger Onderwijs beoordeelt en vergelijkt de kwaliteit van alle erkende HBO-instellingen in Nederland.

Verschijnt jaarlijks

Education full text

 

 

A-Z Resources | Discus

 

Education Full Text. is een Engelstalige wetenschappelijk databank over opvoeding en onderwijs.

Goede aanvulling op de databank ERIC

Eric Education Resource Information Center


 

 

 

 

ERIC is een gezaghebbende databank met fulltext en geïndexeerde educatieve literatuur en bronnen. Essentieel voor onderzoekers van onderwijs. De tijdschriften die in de "Current Index of Journals in Education" geïndexeerd worden en de toegankelijk gemaakte bronnen in de "Resources in Education Index" zijn opzoekbaar in ERIC. ERIC geeft full text toegang tot meer dan 2.200 uitreksels die samen met referenties voor aanvullende informatie en citaten en samenvattingen afkomstig uit meer dan 1000 onderwijs- en onderwijsgerelateerde tijdschriften. Van deze tijdschriften zijn er 813 full text. ERIC bevat meer dan 1,5 miljoen records en links naar honderdduizenden full-text documenten, terug tot 1966. Het bevat records voor een verscheidenheid aan bronnen, zoals tijdschriftartikelen, boeken, conferentieverslagen, curriculum gidsen, beleidsstukken en nog veel meer